برچسب جیب تاجر

Tag: جیب تاجر

فینگر فود جیب تاجر

طرز تهیه فینگر فود جیب تاجر

فینگر فود جیب تاجر مجلسی فینگر فود جیب تاجر، از پرطرفردارترین فینگرفودهاست و دلیلی نامگذاریش اینه که شبیه یک جیبِ پره است. با کوفته ریزه...